CÍNOVEC – CINVALD -ZINNWALD

Lidé si jeho polohu občas pletou s krušnohorským Klínovcem. Některým připomíná devadesátá léta a bujarý život kolem motorestů, barů a nevěstinců v okolí hlavního tahu na Německo. Jiní sem jezdí na běžky, kolo a za koupáním bez plavek. Někteří zde sloužili na hranicích. Jiní pracovali v dole. Někteří sem přišli s rodiči a zapamatovali si pouze těžký život, zimu a vichřice. Jiní sem šli za láskou a zůstali celý život. Někteří byli nuceni odejít a jiní byli nuceni zůstat. Někteří odtud raději utekli, jiní zde rádi zůstávají nebo se sem celý život vracejí. Pro některé je nehostinným místem, pro jiné druhým domovem a pro další domovem prvním a jediným. Místo poznamenané nelehkým osudem. Místo, kde příroda a krajina musí i dnes zápasit s honbou za ziskem. Místo plné kontrastů a pozůstatků zvratů v minulosti…Cínovec.

Cínovec je horská ves (oficiálně část Dubí) ve vrcholových partiích Krušných hor v nadmořské výšce zhruba 700– 870 m n.m. V minulosti byl významným místem těžby a žilo zde mnohem víc lidí. Dnes zde žije trvale zhruba 90 lidí a mnoho objektů je využíváno pouze k rekreaci. Příroda v okolí Cínovce je tak trochu syrová, ale krásná, tajemná a podmanivá. Najdete zde zcela opuštěná místa, husté lesy, mokřady, lesní jezírka, potůčky, horské louky, větrné pláně, ale i stopy lidské aktivity v krajině, ať už jde o dobývání nerostů nebo dramata 20.století.


 • Petice proti těžbě a zpracování lithia

  Petice proti těžbě a zpracování lithia

  Petice je k dispozici na těchto místech:v Dubí – Cukrárna Pod Lesem, Značky Dubív Teplicích – Čaj života, Galerie na skleničku

 • Těžaři chtějí co nejdříve razit štolu Sedmihůrky a odvodnit důl

  Těžaři chtějí co nejdříve razit štolu Sedmihůrky a odvodnit důl

  Společnosti GEOMET s.r.o. prostřednictvím svého generálního ředitele Martina Pohlodka požádala ministerstvo životního prostředí (MŽP) začátkem října o prodloužení rozhodnutí o stanovení průzkumného území (PÚ). První žádost o průzkumné území podali těžaři v roce 2010 a následně několikrát žádali o prodloužení, nyní do 31.12.2026. Vždy šlo o formalitu a žádali o další průzkumné vrty, ale nyní…

 • Připomínky spolku CINVALD k aktualizaci ZÚR ÚK

  Připomínky spolku CINVALD k aktualizaci ZÚR ÚK

  Spolek CINVALD z.s. Cínovec nesouhlasí s těžbou lithia. Včera jsme podali připomínky k návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Vyjadřujeme v nich nesoulas s tím, aby kraj vytyčil plochy a koridory pro těžbu bez záruk těžařů, že vyloučí jakákoliv rizika a negativní vlivy na přírodu a lidi. Požadujeme detailní dopracování všechn vlivů (v rámci…

 • Rizika a negativa těžby lithia – Integra Consulting

  Rizika a negativa těžby lithia – Integra Consulting

  Další informace k těžbě, které jsou zveřejněny pro aktualizaci ZÚR – konkrétně soupis vlivů plánovaného Dolu Cínovec na Sedmihůrkách. Není to veselé čtení a nemůžeme se zbavit dojmu, že těžaři záměrně nezmiňují některá významná rizika.

 • Vytyčení ploch a koridorů pro těžbu lithia

  Vytyčení ploch a koridorů pro těžbu lithia

  Velké změny pro nás v Krušných horách a Pokrušnohoří chystá Ústecký kraj ve spolupráci s MPO a těžaři. V srpnu kraj oznámil návrh změn Zásad územního rozvoje (ZÚR), ve středu 18.září má být veřejné projednání. Nebuďme lhostejní k tomu, co se bude dít v okolí a blízké přírodě! Ozvěme se dřív, než bude pozdě! Zdroj:…

 • Pozvánka na akci Hraniční buk na Cínovci

  Pozvánka na akci Hraniční buk na Cínovci

 • Geomet koupil pozemek pro stavbu závodu na zpracování lithia

  Geomet koupil pozemek pro stavbu závodu na zpracování lithia

  Společnost Geomet udělala další krok k realizaci těžby na Cínovci – koupila pozemky v průmyslovém areálu Dukla u Újezdečku, na nichž chce postavit závod na zpracování lithia z cínoveckého ložiska. Kupní cena pozemků dosáhla téměř miliardy korun. Dle vyjádření pro média by měli těžaři rozhodnout do konce roku na základě finální studie proveditelnosti, ale nedávné…

 • Zveřejněn návrh CHKO Krušné hory

  Zveřejněn návrh CHKO Krušné hory

  Na zasedání Ústeckého kraje byl představen návrh připravované Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory včetně zonace (4 zóny). Na východě začíná u Petrovic u Ústí nad Labem a na západě konči u Kraslic na Sokolovsku. V Dubí je navrhována CHKO vedle Cínovce i na části katastru Dubí. První zóna je plánována v oblasti náhorních plošin, rašelinišť a…

 • UZAVÍRKA – hlavní tah na SRN

  UZAVÍRKA – hlavní tah na SRN

  Podobně jako loni je i letos plánována uzavírka hlavní silnice na Německo od křížení vedlejší silnice od restaurace Lípa až k tunelu. Uzavírka je plánována od 17.4. na nezbytně nutnou dobu, nejdéle pak do 30.6. Očekává se zvýšení dopravy na ostatních silnicích směrem k hranicím.

 • Adventní koncert na Cínovci 8.12.2022

  Adventní koncert na Cínovci 8.12.2022