Prohlášení a autoři

Autoři webu

hlavní autor a garant: Mgr. Kamila Vítek Derynková

na textech spolupracovali: Jiří Vítek, Ing. Jiří Kašpar

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

Obsah internetových stránek je v celém rozsahu chráněn autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví, není-li uvedeno jinak.

Informace a obsah uvedené na internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a jejich užití pro jiné účely (šíření, kopírování, úpravy) je bez písemného souhlasu zakázáno.

Informace uveřejněné na internetových stránkách nemají závazný charakter a jejich vlastník, ani provozovatel neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky (výslovné nebo konkludentní) ve vztahu k přesnosti nebo neexistenci chyb. Vlastník ani provozovatel stránek neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek, neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s užíváním internetových stránek a jejich obsahu.

Hypertextové odkazy na internetových stránkách odkazují na externí stránky třetích stran, za které nenese vlastník ani provozovatel těchto stránek žádnou odpovědnost.

V případě zájmu o použití obsahu webu nás kontaktujte na info@cinvald.cz.