Město Dubí hodlá prodat areál bývalých Rudných dolů na Cínovci

Aktualizace 1.3.2022 – zastupitelstvo 28.2. rozhodlo, že firmě SPARUS s.r.o neprodlouží termín pro úhradu a nebude měnit návrh kupní smlouvy. Na řadě je nyní další zájemce FIORANO GROUP, s.r.o.

Aktualizace k 17.1.2022 – čtvrtý zájemce o areál, firma SPARUS s.r.o. složila v prosinci zálohu a k dnešnímu dni by měls uhradit zbytek kupní ceny.

Zastupitelé města Dubí rozhodli o prodeji areálu bývalých Rudných dolů na Cínovci na svém zasedání 15. září 2021. Pro bylo 11 ze 14 přítomných zastupitelů – všichni kromě zastupitelky Hrubešové, zastupitelů Leta a Vítka. Rada města doporučila schválení prodeje v červnu. Záměr firmy, která vyhrála obálkovou metodu, nikdo, ani starosta města, nezná. 

NEDÁVNÁ HISTORIE AREÁLU RUDNÝCH DOLŮ

Areál odkoupilo město v roce 2009 a následně veškeré budovy nechalo v roce 2011 strhnout. Demolice v celkové výši 50,8 milionu Kč byla podpořena dotací z fondu EU a ministerstva životního prostředí. Od té doby nebyl prostor pravidelně využit, a to až do letošní zimy, kdy na něm město Dubí oficiálně zřídilo centrální parkoviště pro návštěvníky hor. Parkoviště je především v zimních měsících o víkendech hojně využívané a snižuje podíl nevhodně parkujících řidičů, kteří jsou problémem nejen pro místní obyvatele, ale také údržbu silnic, policii či ostatní záchranné složky.

CO TAM MŮŽE BÝT PODLE ÚZEMNÍHO PLÁNU?

Jaký je záměr města a k čemu by areál měl sloužit, bude snad městem brzy upřesněno. Zatím víme pouze to, že podle územního plánu města jsou plochy určeny jako smíšení výrobní (§12 vyhlášky 501/2006 Sb.), takže tam může být umístěna řada staveb od výrobních a skladových areálů a zemědělských staveb (cituji územní plán: jejichž negativní vliv na okolní obytné území nepřekračuje max. přípustné hodnoty), přes veřejná prostranství a zeleň, pozemky staveb a zařízení občanského vybavení do 1000 m2 až k obytným domům.

ZÁKAZ NĚKTERÝCH STAVEB STAVEBNÍ UZÁVĚROU

Některé stavby v areálu ale zakazuje stavební uzávěra dle městské vyhlášky OZV 3-1998 z 5.5.1998, která stanoví, že ve vzdálenosti 400m od osy komunikace jsou zakázány novostavby, přístavby a změny využití u staveb pro veřejné stravování, občerstvení a služby (restaurace, bufety, kluby a jiné) a pro dočasné ubytování (hotely, motely, penziony a jiné), prodejní stánky, tržnice a minimarkety a čerpací stanice. Podle vyhlášky musí výjimku udělit rada města, a to v odůvodněných případech.

(kvd)


Uveřejněno

v

od