Pozůstatky těžby

Vzhledem k velkému rozsahu historických důlních děl se pod velkou částí Cínovce nalézají poddolované oblasti, štoly, historické dobývky a těžební komíny (více informací v článku Geolog: Cínovec je prošpikovaný starými rumpálovými šachtami jako ementál). Na povrchu jsou dodnes znatelné haldy, poklesy a propady, na několika místech narazíte na vchody do štol – několik příkladů:

Halda Cínovec (velká výsypka, Cínovecká deponie)50.7263531N13.7703108E
Halda Cínovec II50.7221011N13.7762814E
Pozůstatky dolu Cínovec I50.7296261N13.7673194E
Pozůstatky dolu Cínovec II50.7227294N13.7746272E
Lehrstollen50.7321253N13.7665822E
Jáma Geburt Christi 50.7321833N13.7673000E
Vchod do dolu Marghareta50.7332278N13.7668583E
Jáma Petri50.7332983N13.7675961E
Jáma Anna50.7348014N13.7642144E
Pozůstatky dolu Cínovec I50.7296261N13.7673194E
Pozůstatky dolu Cínovec II50.7227294N13.7746272E
Štola Nebeský kníže50.7237833N13.7580833E
Mikulášova štola50.7236933N13.7563892E
Štola Nanebevzetí50.7234000N13.7569000E
Halda Cínovec II50.7221011N13.7762814E
Další informace k důlním dílům a poddolovaným oblastem včetně lokalizace