Na Cínovci stojí socha oslavující pohraničníky z éry železné opony

SOCHA VOJÁKA SE ZBRANÍ A PSEM

„Státní hranici střežili a bránili vybraní občané našeho státu, kteří poctivě plnili slova přísahy a věrně sloužili ve prospěch státu. Proto chceme k malému pomníku vybudovat sochu pohraničníka se psem,“ cituji slova předsedy Ústecké krajské rady Klubu českého pohraničí (dále jen KČP) Jana Dlouhého pro Haló noviny. Zní Vám to jako komunistická propaganda padesátých let? Mýlíte se! Jde o slova pronesená v červenci 2019 v souvislosti se záměrem umístit na Cínovec sochu vojáka.

Nyní se KČP záměr podařil a socha vojáka se zbraní a psem stojí od 18.září na betonovém podstavci. Od původního záměru vztyčit kopii třímetrové sochy „Na stráži míru“ z padesátých let 20.století bylo ustoupeno. Socha stojí nedaleko staršího pomníku KČP, na louce za bývalou cínoveckou poštou. Podle dat z katastru nemovitostí je vlastníkem pozemků, na kterých socha stojí (p.č. 443/4 a 443/1), přímo KČP a letos zesnulý Pavel Svoboda a jeho dva synové.

Nejnovější počin KČP na Cínovci – socha vojáka se zbraní a psem

KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ (KČP)

KČP je spolek, který sdružuje bývalé komunistické činitele a bývalé příslušníky a spolupracovníky pohraniční stráže a podobných represivních složek komunistického státu a jejich sympatizanty. Z projevů a dokumentů KČP je patrný příklon k levicovému extremismu, českému komunistickému nacionalismu a myšlenkám panslovanství v čele se silným Ruskem. KČP otevřeně obhajuje komunistický režim a vyzdvihuje ochranu státních hranic, při níž běžně umírali lidé, toužící po svobodě. Adoruje střelbu na ty, kteří utíkali z nesvobody komunistického státu.

KČP je veden v materiálech ministerstva vnitra jako neobolševická organizace, která usiluje o odstranění současného politického uspořádání. Je sledován také Bezpečnostní informační službou.

SOCHA VOJÁKA SE ZBRANÍ A PSEM

Socha vznikla z finančních prostředků neobolševické organizace, která se otevřeně hlásí ke komunistickému režimu a jejím praktikám včetně střílení lidí na hranicích. Zástupci této neobolševické organizace se snaží zdůrazňovat, že socha je vyjádřením úcty ke strážcům hranic. To je dost zvrácené posuzování totalitní doby.

Chránit hranice zpravidla znamená chránit před těmi, kteří přicházejí zvenčí. Ochraňovat neznamená zezadu střílet do lidí, utíkajících přes hranice pryč, protože nepředstavují riziko pro integritu hranic státu. Pro integritu komunistického režimu ale nebezpeční byli- ideologicky nebezpeční. Komunistická propaganda dělala a stále dělá z obětí zločince a ze zločinců ochránce. Přestože si to možná dodnes mnozí neuvědomují, pohraničníci nechránili hranice státu, nesloužili vlasti. Chránili v prvé řadě zájmy komunistických činitelů, kteří byli tehdy u moci.

Vzhledem k aktivitám a vyjádřením KČP nelze sochu vnímat jinak než jako oslavu nesvobody a glorifikaci pohraničníků za komunistického režimu, tedy těch, kteří beztrestně zmařili řadu lidských životů.

Nová socha se starším pomníkem v popředí

Vystavujme původní sochy z totalitních období naší historie pro ponaučení nás všech a s patřičným výkladem. Nová socha vojáka, postavená na zelené louce s výhledem na hranice a financovaná extremistickou organizací, je ale ostudou náš všech!

Kdo hájí sochy oslavující komunistický režim, hájí způsoby zacházení s lidským životem, které odporují nejen demokratickým principům, ale především morálním zásadám slušné a svobodné společnosti.

(kvd)


Uveřejněno

v

od

Značky: