Těžba lithia – informace

Základní informace k záměru hlubinné těžby v oblasti Sedmihůrky. K procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA se může vyjádřit i veřejnost. Na vyjádření k důležitým bodům záměru pracuje také spolek CINVALD z.s.. O dalším postupu budou členové informování.

Důležitou úlohu v procesu EIA hraje i město Dubí, které by mělo hájit zájmy svých obyvatel a podporovat pouze udržitelný rozvoj oblasti.

Text oznámení EIA je dostupný na: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP506?lang=cs

těžba lithia
těžba lithia Cínovec

Uveřejněno

v

od

Značky: