Uzavření hlavní silnice na SRN, objížďka

Aktualizace prosinec 2022 – silnice včetně tunelu otevřena

Aktualizace září 2022 – silnice je uzavřena, je nutné použít objízdnou trasu.

Je plánována uzavírka hlavního tahu na Německo (přes bývalou novou celnici), a to od vyústění vedlejší silnice od Lípy až k tunelu. Objížďka je vedena od kruhového objezdu přes starou celnici. Uzavírka má trvat od 8.8. na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však do 31.10. 

Je pravděpodobné, že na objízdné trase i spojovací silnici od hlavního tahu kolem Diany ke staré celnici dojde ke znatelnému zvýšení dopravy, takže nabádáme k opatrnosti při pohybu kolem silnice.


Uveřejněno

v

od

Značky: