Zveřejněn návrh CHKO Krušné hory

Na zasedání Ústeckého kraje byl představen návrh připravované Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory včetně zonace (4 zóny). Na východě začíná u Petrovic u Ústí nad Labem a na západě konči u Kraslic na Sokolovsku. V Dubí je navrhována CHKO vedle Cínovce i na části katastru Dubí. První zóna je plánována v oblasti náhorních plošin, rašelinišť a bučin.

O vymezení a zpřesnění hranic se teď cca 2-3 roky bude jednat s obcemi.

Část východních Krušných hor v okolí Cínovce je již dnes chráněna:

  • Ptačí oblast Východní Krušné hory
  • Evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří
  • Přírodní památka Cínovecký hřbet
  • Přírodní park Krušné hory ad.

Krušné hory jsou nicméně jediné velké hory v ČR bez ucelené ochrany a vyhlášení CHKO umožní:

  • Chránit území jako celek i účinněji jednotlivé důležité předměty současné ochrany (specifické biotopy, chráněné živočichy jako je tetřívek)
  • Sjednotit péči o Krušné hory
  • Další udržitelný rozvoj Krušných hor
  • Chránit hory před zásahy a stavbami, které nerespektují krajinný ráz a typickou horskou zástavbu
  • Zvýšit prestiž a image Krušných hor
CHKO Krušné hory

Uveřejněno

v

od

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *