Těžaři chtějí co nejdříve razit štolu Sedmihůrky a odvodnit důl

Společnosti GEOMET s.r.o. prostřednictvím svého generálního ředitele Martina Pohlodka požádala ministerstvo životního prostředí (MŽP) začátkem října o prodloužení rozhodnutí o stanovení průzkumného území (PÚ).


První žádost o průzkumné území podali těžaři v roce 2010 a následně několikrát žádali o prodloužení, nyní do 31.12.2026. Vždy šlo o formalitu a žádali o další průzkumné vrty, ale nyní nelze žádost vnímat jako formalitu, protože žádají o ražbu průzkumné otvírkové štoly a odvodnění dolu. Detaily jsou uvedeny v přiložené žádosti str. 4, body 3. a 4.


Obáváme se, že chce GEOMET praktivky obejít proces EIA a co nejdříve (od 1.1.2024) razit úpadnici z lokality Sedmihůrky, kde má být důlní areál, k ložisku na hřebeni Krušných hor a zároveň odvodnit důl. I sami těžaři v žádosti zmiňují, že to urychlí dobývání ložiska. Náš komentář:

Nesouhlasíme s ražbou otvírkové štoly jako součást průzkumných prací, protože takto rozsáhlé důlní dílo může mít významně negativní vliv na přírodu a krajinu (mimo jiné na vodu), ražba otvírkové štoly-úpadnice by měla být součástí posuzování v procesu EIA a nelze ji povolit bez důsledného zhodnocení vlivů na životní prostředí.

Nesouhlasíme s odvodněním dolu před vypracování odborné studie a zhodnocení rizik a dopadů na stav vodních zdrojů, zásob vody v krajině a vlivu na odtokové poměry (včetně vlivů přeshraničních).

• Upozorňujeme, že výše uvedené požadované průzkumné práce jsou v rozporu s veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny a průzkum území lze učinit i bez ražby otvírkové štoly a odvodnění dolu, jak to bylo až doposud a je běžné v jiných územích.


Uveřejněno

v

od

Značky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *